MENOPAUZA-(C) PERIMENOPAUZA


Perimenopauza to okres zaczynający się kilka lat przed i kończący się kilka lat po ostatniej miesiączce w życiu kobiety. Dzieli się ją na premenopauzę oraz postmenopauzę. Spadek oraz wahania poziomu kobiecych hormonów reprodukcyjnych występujący w tym czasie jest procesem raczej długotrwałym, dlatego też wygasanie czynności hormonalnej, której doświadcza kobieta nie zachodzi w trybie natychmiastowym. Wręcz przeciwnie, proces ten trwa przez pewien czas, nawet do kilku lat. Wtedy to większość kobiet zauważa u siebie niektóre symptomy zmian hormonalnych, takich jak: uderzenia gorąca, zmiany nastrojów, bezsenność, zmęczenie. W czasie perimenopauzy produkcja hormonów reprodukcyjnych, takich jak estrogen i progesteron spada i staje się nieregularna, co oznacza nieprzewidywalne zmiany poziomu tych hormonów. W tym okresie zanika płodność. Symptomy perimenopauzy mogą pojawić się już około 35 roku życia, chociaż większość kobiet zaczyna być ich świadoma dopiero około 40-45 roku życia. Perimenopauza może trwać kilka lat (nawet dziesięć). W pewnym sensie może ona przypominać lustrzane odbicie okresu dojrzewania, który przebiega w odwrotnym kierunku niż w młodości, a psychologiczne zmiany następujące w tym czasie mogą być porównywalne do tych występujących w wieku dojrzewania. Właściwie nie można określić dokładnego czasu trwania perimenopauzy u kobiety, ani przed, ani podczas tego procesu. Około 30% kobiet nie odczuwa żadnych objawów perimenopauzy.