GALACTORRHOEA


Galactorrhoea czyli mlekotok to wydzielanie mleka z gruczołów piersiowych u kobiet, bez związku przyczynowego z ciążą, lub przedłużony po zakończonym połogu okres laktacji, lub każde pojawienie się wydzielania mleka z gruczołow piersiowych u mężczyzn. Mlekotok prawie zawsze świadczy o zaburzeniach w układzie podwzgórzowo-przysadkowym i najczęściej związany jest z zaburzeniami wydzielania prolaktyny. Może być także spowodowany procesem zapalnym, nowotworowym, bądź organicznym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, zwłaszcza międzymózgowia. Należy wspomnieć, że do mlekotoku może dochodzić również w wyniku przewlekłego zażywania niektórych leków lub też w wyniku urazów psychicznych i po niektórych operacjach.