PORONIENIE


Poronienie – samoistne, przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie wskutek wydalenia obumarłego lub żywego zarodka lub płodu. Uważa się, że około 10-15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem samoistnym. Najczęstsze przyczyny poronień: choroby zakaźne w ciąży (np. toxoplazmoza), niedobór progesteronu – hormonu odpowiedzialnego za podtrzymanie ciąży w początkowym jej stadium, zespoły genetyczne płodu, wady rozwojowe płodu, niewydolność szyjki macicy, choroby matki, nadużywanie alkoholu, narkotyki.