KOMÓRKI MACIERZYSTE


Komórki macierzyste występują w organizmie człowieka przez całe jego życie m.in. w szpiku kostnym, jelitach, krwi, tkance nerwowej. Jednak tylko komórki zawarte w krwi pępowinowej posiadają pewne unikalne właściwości. Proces pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest bezbolesny i całkowicie bezpieczny zarówno dla matki jak i dziecka, gdyż następuje już po odpępnieniu noworodka od matki. Komórki macierzyste zawarte w krwi pępowinowej są bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pochodzące z organizmu dorosłego człowieka. Wykazują większą skłonność do zmiany w komórki innego typu np. mięśniowe, nerwowe itp. Jeśli są przeszczepiane tej samej osobie, od której zostały pobrane (tzw. przeszczep autologiczny) zapewniają brak reakcji odrzucenia a także nie wywołują reakcji odwrotnej tzw. przeszczep przeciwko gospodarzowi.