ZOŁĄDŻ


Żołądź jest to rozszerzona część członka, znajdująca się na jego zakończeniu. Na wierzchołku żołędzi znajduje się otwór, który jest ujściem cewki moczowej. Pomiędzy trzonem członka a żołędzią znajduje się zwężenie, określane jako szyjka żołędzi. Pokrywa ją cienka ruchoma skóra napletek. Żołądź jest częścią członka najbardziej wrażliwą na dotyk.