MIKROKALCYNACJE PIERSI


Mikrokalcynacje to drobne, mające od jednego do kilku milimetrów mikrozwapnienia w obrębie gruczołu piersiowego. Są szczególnie dobrze widoczne w trakcie badania mammograficznego. Mogą formować się w obrębie przewodów wyprowadzających, w dużym procencie przypadków mogą wskazywać na zmiany o charakterze złośliwym. Nawet po wykonaniu mammografii radiolog może mieć problem z określeniem charakteru takiej zmiany. W takim wypadku kobieta powinna wraz ze swoim lekarzem zdecydować się na pobranie wycinka do badań histopatologicznych, lub zaczekać do pół roku i powtórzyć mammografię.