CYSTY PIERSI


Cysty piersi są to wypełnione surowiczym lub śluzowym płynem torbielki, w badaniu poddające się uciskowi, nie zawsze bolesne. Najbardziej przydatnym badaniem w przypadku torbieli piersi jest USG piersi czyli sonomammografia. Pozwala ona na wykrycie torbielek nawet 2-3 milimetrowych. Większość z nich jest niegroźna, a tylko niewielki procent torbielek zawiera komórki nowotworowe. Badaniem które niepodważalnie rozstrzyga czy torbielka piersi jest łagodna czy nie, jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC). Najlepszy moment na badanie USG to czas po ustaniu krwawienia miesięcznego. W przypadku stwierdzenia licznych torbieli piersi należy rozważyć wykonanie badań hormonalnych.