PROBIOTYKI


Probiotyki są preparatami zawierającymi w swoim składzie żywe kultury bakteryjne. Probiotyki wywierają dobroczynny wpływ na organizm człowieka przywracając równowagę w biocenozie pochwy i dolnego odcinka dróg moczowych. Mechanizm w jakim mikroorganizmy probiotyczne działają na ustrój człowieka polega na modulowaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu i na syntezie oraz na uwalnianiu substancji o działaniu bakteriostatycznym lub bakteriobójczym. Dzięki wysokiemu powinowactwu bakterii wchodzących w skład probiotyków do komórek nabłonka pochwy i nabłonka dolnego odcinka dróg moczowych, tworzą one naturalną zaporę chroniącą te struktury przed inwazją florą patogenną. Warunkiem uzyskania długotrwałego efektu ochronnego jest zastosowanie probiotyków, których charakterystyka mikrobiologiczna zbliżona jest do charakterystyki prawidłowej flory dróg moczowych lub pochwy. W przypadku kobiet niezwykle pożądaną cechą probiotyków jest ich zdolność do współistnienia z endogennymi pałeczkami kwasu mlekowego zasiedlającymi pochwę. Zidentyfikowano kilka szczepów bakteryjnych wykazujących cechy probiotyków. Największe znaczenie mają tu bakterie z rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium .