BADANIA PRENATALNE INWAZYJNE


Prenatalne badania inwazyjne polegają na pobraniu komórek płodu lub komórek trofoblastu celem wykonania badań genenetycznych płodu. Badania prenatalne inwazyjne wiążą się z możliwością powikłań, zatem muszą istnieć ściśle określone wskazania do przeprowadzenia tego typu badań. Do badań prenatalnych inwazyjnych zaliczamy: amniopunkcję, biopsję trofoblastu, kordocentezę i fetoskopię. Ryzyko powikłań wszystkich badań inwazyjnych obejmuje: utratę ciąży, krwawienie, zakażenie, przedwczesne odpływanie wód płodowych, wystąpienie czynności skurczowej. Ryzyko powikłań wynosi 1-2%.
1.Amniopunkcja polega na nakłuciu macicy i worka owodniowego długą cienką igłą poprzez powłoki brzuszne, pod kontrolą USG i pobraniu płynu owodniowego, zawierającego komórki płodu, które można następnie poddać badaniu cytogenetycznemu.Amniopunkcję wykonuje się od około 14 do 20 tygodnia ciąży.
2.Biopsja trofoblastu polega na pobraniu fragmentu kosmówki długą cienką igłą pod kontrolą USG. Możliwe jest pobieranie kosmówki drogą przezbrzuszną (przez nakłucie powłok brzusznych) lub przezpochwową (przez cewnik wprowadzany przez szyjkę do macicy). Biopsje wykonuje się między około 11 a 14 tygodniem ciąży.
3.Kordocenteza polega na pobraniu krwi z żyły pępowinowej płodu, po nakłuciu pępowiny przez powłoki brzuszne pod kontrolą USG od około 18 tygodnia ciąży. Uzyskaną tak krew płodu poddaje się badaniu.
4.Fetoskopia jest to wziernikowanie macicy specjalnym systemem optycznym wprowadzanym przez powłoki brzuszne umożliwiającym oglądanie płodu a nawet wykonanie wybranych zabiegów.