BADANIA PRENATALNE NIEINWAZYJNE


Badania prenatalne nieinwazyjne to głównie badania krwi ciężarnej, oraz badania obrazowe wykonywane w początkowym etapie ciąży, mające na celu dostarczenie informacji o stanie płodu. Najczęściej wykonywane badania prenatalne nieinwazyjne to test PAPP-A, test potrójny, test zintegrowany.

1.-HCG
Podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej oznaczana z krwi ciężarnej to biochemiczny marker prawidłowego rozwoju ciąży, który można w razie wątpliwości zastosować do jej monitorowania już w pierwszych tygodniach po zapłodnieniu. Badanie krwi u ciężarnej wykonane seryjnie przynajmniej dwukrotnie, w odstępie nie mniejszym niż 48 godzin pozwala wnioskować o prawidłowym lub nieprawidłowym rozwoju ciąży od samego jej początku.Razem z wykonanym badaniem USG pozwala na wczesne wykrycie niektórych nieprawidłowości np. poronienia chybionego lub zaśniadu groniastego. B-HCG, oraz wolne B-HCG razem z innymi markerami krwi jest także składową badań prenatalnych nieinwazyjnych takich jak test PAPP-A, test potrójny, test zintegrowany.

2.TEST PAPP-A.
Test PAPP-A jest wykonywany pomiędzy 11 tygodniem a końcem 13 tygodnia i 4 dnia ciąży jako badanie przesiewowe głównie w kierunku zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau. Składa się z oceny biochemicznych parametrów krwi matki i parametrów ultrasonograficznych płodu. W wielu krajach Unii Europejskiej przesiewowy test PAPP-A stanowi standard podstawowych badań dla pacjentek w pierwszym trymestrze ciąży. Pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży pobierana jest próbka krwi oraz wykonywane jest badanie USG. Biochemicznymi markerami oznaczanymi w pobranej próbce krwi są: białko ciążowe PAPP-A i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej (wolne-hCG). Markerem ultrasonograficznym jest przezierność karkowa (NT). Wartości tych parametrów wraz z wiekiem kobiety ciężarnej są wykorzystywane do obliczenia przy użyciu specjalnego algorytmu komputerowego, ryzyka wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau w danej ciąży.

3.TEST POTRÓJNY.
Między 14 a 18 tygodniem ciąży istnieje możliwość wykonania tzw. testu potrójnego. Jest to badanie nieinwazyjne polegające na określeniu stężenia we krwi matki alfa-fetoproteiny płodowej (AFP), podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (-hCG), oraz wolnego estriolu (µE3) . Badanie to może wskazywać na możliwość wystąpienia u płodu rozszczepu kręgosłupa a także podwyższonego ryzyka wad genetycznych takich jak trisomia chromosomu 18 i zespół Downa. Czułość tej metody wynosi około 60%.

4.TEST ZINTEGROWANY.
Łączne wykonanie oznaczeń stężeń we krwi matki białka ciążowego PAPP-A, wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (wolne-hCG),oznaczenie przezierności karkowej (NT) pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, określenie stężenia we krwi matki alfa-fetoproteiny płodowej (AFP), podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (-hCG) oraz wolnego estriolu (µE3) pomiędzy 14-18 tygodniem ciąży określane jest jako test zintegrowany.