BADANIA PRENATALNE


Badania prenatalne to badania, które wykonuje się u ciężarnej przed urodzeniem się dziecka.Celem tych badań jest uzyskanie informacji o stanie zdrowia płodu.
Badania prenatalne dzielimy na badania inwazyjne, takie jak amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza, fetoskopia, oraz badania nieinwazyjne, takie jak test PAPP-A, test potrójny, test zintegrowany, testy oceniające DNA płodowe krążące w krwi matki np. test HARMONY