CIĄŻA-(C) TERMIN PORODU NA PODSTAWIE DATY ZAPŁODNIENIA


Termin porodu na podstawie daty zapłodnienia. Obliczenie terminu porodu ciężarnej, która zna dokładną datę zapłodnienia jest bardzo proste. Wykorzystując fakt, że „statystyczna” ciąża trwa średnio 266 dni od chwili zapłodnienia, wystarczy od podanej daty zapłodnienia odjąć 3 miesiące i 7 dni. Termin porodu oznacza się według wzoru: Termin porodu = data zapłodnienia - 7 dni - 3 miesiące + 1 rok. Należy zaznaczyć, że tylko około 4% kobiet rodzi dokładnie w wyznaczonym terminie porodu. Większość, bo aż 96% kobiet rodzi wcześniej (od 1 do 14 dni przed planowanym terminem) lub później (od 1 do 14 dni po planowanym terminie).