BADANIE NASIENIA-(C) MIANOWNICTWO


Poniżej przedstawione jest mianownictwo stosowane w laboratoryjnej ocenie parametrów nasienia.
Objętość ejakulatu:
Normospermia (normozoospermia) - od 2 do 6 ml.
Aspermia (azoospermia) - od 0 do 0,5 ml.
Hipospermia (hipozoospermia) - od 0,5 do 2,0 ml.
Hiperspermia (hiperzoospermia) - > 6,0 ml.
Koncentracja plemników:
Normospermia (normozoospermia) - od 20 do 250 mln / ml. - prawidłowe nasienie.
Oligospermia (oligozoospermia - < 20 mln / ml - obniżona liczba plemników w ejakulacie.
Oligospermia (oligozoospermia)ekstremalna - pojedyńcze plemniki.
Oligospermia (oligozoospermia)bardzo ciężka od 1 do 5 mln / ml.
Oligospermia (oligozoospermia)ciężka - od 5 do 10 mln / ml.
Oligospermia (oligozoospermia)lekka - od 10 do 20 mln / ml.
Kryptospermia (kryptozoospermia) - poniżej 1 mln / ml.
Azospermia (azoospermia)- brak plemników.
Polispermia (polizoospermia) - powyżej 250 mln / ml. podwyższona liczba plemników w ejakulacie.
Ruchomość plemników:
Astenozospermia (asthenozoospermia) - nieprawidłowa ruchliwość plemników, < 50% plemników wykazuje ruch typu A + typu B, lub < 25% plemników wykazuje tylko ruch typu A.
Nekrospermia (nekrozoospermia) - plemniki bez ruchu.
Morfologia:
Normospermia (normozoospermia) - > 30 % o prawidłowej budowie.
Teratospermia (teratozoospermia) - < 30 % prawidłowych.